Reconstructie Bloemendalstraat Vaals “Sjwats Jris”

Reconstructie Bloemendalstraat Vaals “Sjwats Jris”
Reconstructie VaalsReconstructie VaalsReconstructie VaalsReconstructie Vaals

Onze opdrachtgever Van Boekel  heeft van de  gemeente Vaals de opdracht ontvangen voor de reconstructie van de Bloemendalstraat Sjwats Jris. Het project omvat een complete vernieuwing van zowel de onder als de bovenbouw. Het riool wordt op plaatsen tot op een diepte van 4.00m vervangen. 
Leenaerts Born verzorgd voor van Boekel de leveranties en de afvoer van vrijkomende grond- en bouwstoffen op dit project. Daarnaast zet Leenaerts Born diverse machines in voor het uit te voeren grondwerk.