Regenwaterbuffers

Regenwaterbuffers
RegenwaterbuffersRegenwaterbuffersRegenwaterbuffersRegenwaterbuffersRegenwaterbuffersRegenwaterbuffersRegenwaterbuffersRegenwaterbuffersRegenwaterbuffersRegenwaterbuffersRegenwaterbuffersRegenwaterbuffers

Regenwaterbuffers Meerssen en Oirsbeek

Waterschap Limburg pakt de wateroverlast t.g.v. klimaatverandering aan middels het project Water in Balans.

In dit kader heeft Leenaerts de capaciteit van een aantal regenwaterbuffers in de gemeente Meerssen en in Oirsbeek vergroot.

Ook zijn in-en uitstroomvoorzieningen aangepast.