Jülich Lindenallee

Jülich Lindenallee
Jülich LindenalleeJülich LindenalleeJülich LindenalleeJülich LindenalleeJülich Lindenallee

Jülich Lindenallee

Voor een Duitse klant heeft Leenaerts in Jülich het gehele grondwerk verricht voor het bouwrijp maken van een nieuwbouwproject.

Onderdeel hiervan was ook het aanleggen van de infiltratievoorziening. Tevens heeft Leenaerts alle aanvoer van bouwstoffen en afvoer van overtollige grond verzorgd.