Herinrichting van het Geleenbeekdal: Beekdalen Geleen

Herinrichting van het Geleenbeekdal: Beekdalen Geleen
Beekdalen GeleenBeekdalen GeleenBeekdalen GeleenBeekdalen GeleenBeekdalen GeleenBeekdalen GeleenBeekdalen GeleenBeekdalen GeleenBeekdalen GeleenBeekdalen GeleenBeekdalen GeleenBeekdalen GeleenBeekdalen GeleenBeekdalen GeleenBeekdalen GeleenBeekdalen GeleenBeekdalen GeleenBeekdalen Geleen

Meanderende Geleenbeek 
Leenaerts Born voert voor Landschapspark de Graven het eerste deel van het verleggen van de Geleenbeek uit. Dit deel is gelegen in Munstergeleen tussen Lintjensweg en de Middenweg. de Geleenbeek krijgt hier weer haar oorspronkelijke karakter terug: een meandere beek in een fraai landschap. Daartoe worden onder meer de oevers verbreed, poelen aangelegd en wordt nieuwe natuur gecreërd.

De uitvoering 

De uitvoering van het project omvat de volgende werkzaamheden:
- graafwerkzaamheden t.b.v. de nieuwe bedding van de beek en de aanleg van de poelen 
- het terrein op de voormalige stortplaats wordt opgehoogd met grond die vrijkomt bij de werkzaamheden langs de Geleenbeek 
- op dit terrein wordt vervolgens een toegankelijk bos met inheemse boomsoorten aangepland 
- het aanbrengen van stapelmuren in de beek om erosie tegen te gaan 
- de opwaardering van de receatieve routestructuur langs de beek en in het Absbroekbos 
- het aanbrengen van rasters (hekwerk/omheining)
- het verleggen van de gemeentelijke waterbuffer nabij de Middenweg 

Meer informatie is op volgende websites te vinden:
www.degraven.nl
www.beekdalen.nl