Grondwerken

Grondwerken
GrondwerkenGrondwerkenGrondwerkenGrondwerkenGrondwerkenGrondwerkenGrondwerkenGrondwerkenGrondwerken

Leenaerts Born heeft een breed scala aan grondverzetmachines en dumpers voor het uitvoeren van diverse grondwerken.

We zijn actief in grote projecten zoals bijvoorbeeld het aanleggen van sportvelden, het maken van onder- of bovenafdichtingen van stortplaatsen, grondwerken ten behoeve van nieuwe (snel)wegen en grondwerken ten behoeve van de infrastructuur van nieuwe woonwijken en industrieterreinen. Ook kleinere werkzaamheden, zoals het uitgraven van een bouwput of het aanleggen van een parkeerplaats, behoren tot onze activiteiten. Naast aangenomen werken, voeren we grondwerken op regiebasis uit. 

Ons materieel kan ingezet worden bij calamiteiten. Door flexibiliteit en goede bereikbaarheid zijn wij in staat 24 uur 7 dagen per week het vereiste materieel en personeel te leveren. De eigen zanddepots op het lager te Born en bij onze overslaghaven maken het  altijd mogelijk om direct bouwstoffen te leveren buiten de reguliere tijden.