Transporten

Transporten
TransportenTransportenTransportenTransportenTransportenTransportenTransportenTransportenTransportenTransportenTransporten

Naast eigen vervoer voert Leenaerts Born transporten uit voor derden. We zijn voornamelijk actief in kieper-transporten van grond, zand, grind en granulaten. Daarnaast verzorgen wij de afvoer van (verontreinigde) grond, bouw- en sloopafval, (teerhoudend) asfalt volgens de geldende milieunormen. Transporten worden zowel op regiebasis als op basis van vaste prijsafspraken uitgevoerd.

De vrachtwagens zijn uitgerust met hydraulische kleppen om de bak af te sluiten bij het vervoer van asfalt en verontreinigde grond en om stofoverlast te verminderen. Tevens zijn zij voorzien van vloeistofdichte bakken voor bijvoorbeeld het vervoer van slib.

Leenaerts Born heeft een aantal eigen diepladers, waarmee transporten tot 70 ton kunnen worden uitgevoerd.

Onze diversiteit in vrachtwagens/kiepers maakt elk terrein voor ons toegankelijk. Om de toegankelijkheid te vergroten, kunnen wij rijplaten of draglineschotten inzetten.